Grijaći kabeli

ELEKTRA proizvodi grijaće kabele od 1992. godine. Uglavnom se koriste za podno grijanje. ELEKTRA grijaći kablovi su dostupni u kompletima za sastavljanje, koje je vrlo jednostavno ugraditi.

ELEKTRA grijaći kabeli se osim za grijanje apartmana i stanova, mogu koristiti i tamo gdje je potrebna zaštita od zamrzavanja, zaleđivanja ili prekrivanja snijegom.

ELEKTRA grijaći kabeli održavaju potrebnu temperaturu unutar proizvoda kao što su vodovodne cijevi.

ELEKTRA grijaći kabeli griju svaku vodovodnu i kanalizacijsku cijev, oluke i garažne rampe, čime se sprečava pucanje cijevi zbog zaleđivanja, snijegom ili ledom pokrivenih garažnih rampi i sl.

ELEKTRA proizvodi 2 tipa kabela, svaki u izboru od preko 20 različitih dužina. Svaki kabel je dostupan u jednoj od 3 snage: 10 W/m, 15 W/m, 20 W/m (VC) – dvostrano napajan, jednožilni i 10 w/m, 17 W/m, 25 W/m (VCD) – jednostrano napajan, dvožilni. Sveukupno to čini izbor od 150 različitih kompleta toplinskih kabela.

ELEKTRA grijaći kabel, jednostrano napajanje energijom, VCD tip

ELEKTRA grijaći kabel, dvostrano napajanje energijom, VC tip

 

TEHNIČKI PODACI